ตารางการแข่งขันรอบประจำภาค
ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
Download ...
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จ.สงขลา
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
Download ...
ภาคอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
Download ...
ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยรังสิต
จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
Download ...
BUY NOW