NJ Spelling Bee 2017

“รู้ไหมว่าภาษาอังกฤษสำคัญแค่ไหน” ถ้าใครยังตั้งคำถามแบบนี้กันอยู่ก็ต้องบอกว่าเชยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่ขนานบนโลกดิจิทัลเช่นเด็กยุคปัจจุบัน ทุกคนตระหนักรู้ดีว่าภาษาอังกฤษคือ ภาษาสากลที่ใช้ทั้งในการส่งสารและรับสาร ถึงนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้ว่าการมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีไม่ใช่แค่ข้อได้เปรียบเท่านั้น แต่คือความจำเป็นของมนุษย์ยุค 4.0 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป สื่อดิจิทัลคือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ไม่สิ้นสุดและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

ตลอดเวลากว่า 25 ปีที่ NJ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทย ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสื่อที่ทันสมัยเข้ากับวิถีของกลุ่มวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และทำให้การเรียนรู้ภาษา อังกฤษเป็นเรื่องง่าย ที่สนุกสำหรับทุกคน ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีที่การแข่งขัน NJ Spelling Bee ครบรอบ 20 ปี NJ Digital ได้พัฒนาการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับตำนานของประเทศไทย ให้กลายเป็นการแข่งขันในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนา เรียนรู้และร่วมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษกันโดยไร้ข้อจำกัด บนเวทีระดับชาติ

สำหรับปีนี้ ผู้ที่เป็น “Champ of the Year 2017” จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของแชมป์จะได้รับทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดียวกัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สัญชาติไทย
3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
4. ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียนโดยสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน
(หากพบว่าคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ทันที)

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

 • เปิดรับสมัครออนไลน์  วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 ทาง www.facebook.com/njdigitalfanpage
 • สมัครได้ด้วยตนเองโดยกรอกข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างถูกต้องสมบูรณ์

ได้แก่ ชื่อ/นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) / ระดับชั้น / โรงเรียน / เบอร์ติดต่อ / อีเมล์ เป็นต้น

 • ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

และได้รับการแจ้งเตือนกำหนดการสอบออนไลน์ล่วงหน้า

การแบ่งรอบการแข่งขัน

การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2017 แบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

 • การแข่งขันรอบออนไลน์ (Online-Test Round)
 • การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค (Regional Round)
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (National Round)

การแบ่งเขตการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ NJ Spelling Bee 2017 ได้จัดให้มีศูนย์กลางการแข่งขันในรอบคัดเลือก ประจำภาครวมทั้งสิ้น 4 แห่ง โดยการแบ่งเขตทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยอ้างอิงตามหลักการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และไปรษณีย์ไทย ซึ่งศูนย์กลางการแข่งขันที่กำหนดมีดังต่อไปนี้

 

1.ภาคเหนือ ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 17 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดเพชรบูรณ์

2.ภาคใต้ ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จำนวน 14 จังหวัดดังนี้
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดยะลา

3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย จำนวน 20 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดอำนาจเจริญ

4.ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก ศูนย์กลางการแข่งขันคือ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย  จำนวน 26 จังหวัดดังนี้
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว

การแข่งขันรอบออนไลน์

การแข่งขันรอบออนไลน์ (Online-Test Round)

กำหนดการแข่งขันรอบออนไลน์

ภาคการแข่งขัน

กำหนดการสอบออนไลน์
9.00 – 20.00 น.

ภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

*ประกาศผลรอบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อทาง www.njdigital.net/spellingbee

วิธีการแข่งขันออนไลน์ : คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

 • สอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.njdigital.net/spellingbee
 • Username / Password ที่ได้จากการสมัคร สามารถใช้สอบได้เพียงครั้งเดียวตามวันและเวลาที่กำหนด เท่านั้น
 • ข้อสอบ Multiple Choice จำนวน 50 ข้อ มีคำตอบให้เลือก 3 ตัวเลือก และจับเวลาที่ใช้สอบ 10 นาที
 • ข้อสอบจะถูก Random ทั้งโจทย์และตัวเลือก เพื่อสร้างชุดข้อสอบที่หลากหลายและไม่ซ้ำกัน
 • คัดเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลา ที่ใช้ทำข้อสอบ
 • เปิดให้มีช่วงเวลาทดสอบเข้าระบบสอบออนไลน์ วันที่ 6-11 กรกฎาคม 2560 เพื่อตรวจสอบความสามารถของ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับลิงก์เข้าสู่ระบบทดสอบหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้ว

การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค (Regional Round)

ภาค

รอบคัดเลือกประจำภาค
เวลา 8.30 – 17.30 น.

สถานที่แข่งขัน

จังหวัด

จำนวนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

จำนวนผู้เข้าร่วม
รอบชิงชนะเลิศ

ภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

700

25

ภาคใต้

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สงขลา

700

25

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

700

25

ภาคกลาง/ตะวันตก/
ตะวันออก

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปทุมธานี

700

25

วิธีการแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค
Round 1: Multiple Mind Benders

 • เลือกคำศัพท์ที่สะกดถูกในข้อสอบ โดยมีประโยคตัวอย่างจากพิธีกร จำนวน  50 ข้อ มี 2 ตัวเลือก
 • คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดจำนวน 100 คน จากจำนวนทั้งหมด 700 คน ในแต่ละภาค

Round 2: Write It Right

 • เขียนสะกดคำศัพท์ที่พิธีกรพูด ให้ถูกต้อง
 • คัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 25 คน จากจำนวนที่ผ่านรอบแรก 100 คน ในแต่ละภาค

Round 3: Pictorial Dictation

 • เขียนสะกดคำศัพท์จากภาพที่ปรากฏบนจอภาพให้ถูกต้อง
 • คัดเลือกผู้สะกดถูกต้องเข้ารอบเพียง 5 คน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 25 คน ในแต่ละภาค
 • ตัวอย่างภาพ Question : Answer:

 
Round 4: Last Minute

 • ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน แข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุด ในเวลา 60 วินาที เพื่อหาแชมป์ประจำภาค

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (National Round)
ผู้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนประจำภาคทั้ง 4 ภาค จำนวนภาคละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 100 คนจากทั่วประเทศ จะมาชิงชัยกันเพื่อคว้าแชมป์ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

วิธีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
Round 1: Multiple Mind Benders

 • เลือกคำศัพท์ที่สะกดถูกในข้อสอบ โดยมีประโยคตัวอย่างจากพิธีกร จำนวน  50 ข้อ มี 2 ตัวเลือก
 • คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดจำนวน 50 คน จากจำนวนทั้งหมด 100 คน ทั่วประเทศ

Round 2: Write It Right

 • เขียนสะกดคำศัพท์ที่พิธีกรพูดให้ถูกต้อง รอบนี้คัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 10 คน จากจำนวน 50 คน

Round 3: Guess What?

 • คาดเดาและพูดสะกดคำศัพท์จากคำใบ้ให้ถูกต้อง โดยผู้แข่งขันทั้ง 10 คน จับฉลากแข่งขันเป็นคู่ และกดปุ่มเพื่อได้สิทธิ์ตอบ กำหนดให้แข่งขันคู่ละ 5 ข้อ (1 ข้อ มี 3 คำใบ้ คำใบ้ละ 10 วินาที)
 • คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละคู่ เข้ารอบเพียง 5 คน

Round 4: Last Minute

 • แข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุด ภายในเวลา 60 วินาที เพื่อหาแชมป์แห่งประเทศไทย
BUY NOW