Confusing words

บางทีเราก็มักจะจำคำศัพท์ 2 คำสลับกันเพราะว่ามันสะกดคล้ายๆกัน หรือมีความหมายใกล้เคียงกัน อย่างเช่น พวกคำเหล่านี้เลย ยอมรับมาเสียดีๆว่าเคย งง กับมันมาก่อน

 Lastest News