What to say at the wedding

เห็นคนอื่นเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วก็รู้สึกละเหี่ยใจ เมื่อไหร่หนอจะถึงคิวเราเสียที ระหว่างนี้คิดคำอวยพรเก๋ๆไปก่อนก็แล้วกันนะ

 Lastest News