Clothing label

พ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายจงศึกษาและท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจ เสื้อผ้านั้นมีมากมาย จะซักทั้งทีไม่ใช่ง่ายๆ บางอันต้องซักมือ และบางอันต้องซักเครื่อง ปลดเปลื้องออกจากกายแล้วหย่อนลงไปหมุน

 Lastest News