Scientists

ใครว่านักวิทยศาสตร์เป็นกันได้ง่ายๆ เพราะหารู้ไม่ว่านักวิทย์เนี่ยมีหลากหลายแขนง หลากหลายองค์ความรู้มากเลยนะ อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ลองฟังเสียง พร้อมคำแปลไปพร้อมๆกันเลย

 Lastest News