Silent s

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษหลายคำที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงนะ เราเรียกอักษรเหล่านั้นว่า Silent Letter วันนี้เราลองมาดูตัวอักษรที่เรามักจะเจอมันถูกซ่อนอยู่ในคำศัพท์แต่ไม่ออกเสียงอย่าง ตัว /S/ กันหน่อยดีกว่า

 Lastest News