Spelling Bee Prep

หลายคนคิดว่า ในการเรียนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์สำคัญที่สุด แต่จริงๆ แล้วการรู้คำศัพท์เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสุดๆ ยิ่งเรามีคลังคำศัพท์เยอะมากเท่าไร เราก็ยิ่งนำมันไปใช้ได้มากขึ้น และภาษาอังกฤษของเราก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นมาฝึกฝนคำศัพท์กันเถอะกับ Spelling Bee Prep

PASSAGE READING

  Lastest News