ออกเสียงผิด ความหมายเปลี่ยนนะจ้ะ (Mispronouncing words)

ลองมาดูกันค่ะศัพท์ที่เราคุ้นเคยแต่มักออกเสียงผิด

  Lastest News