คำศัพท์ดวงตาแต่ละชนิด (Different eye shapes)

ตาตี่ ตาเล็ก ตาโต เขาพูดว่าอย่างไรบ้าง

  Lastest News