ออกเสียงแตกต่างกันอย่างไรต้องดู (Island Ireland Iceland)

Island Ireland Iceland สามคำนี้ เป็นสามคำที่ออกเสียงค่อนข้างคล้ายกัน และคนไทยหลายๆคนมักจะออกเสียงผิด ลองมาดูกันดีกว่า ว่าแท้จริงแล้วแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไร

  Lastest News