ความรักที่ไม่สมหวัง (All about love – unhappy)

การมีความรักถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเจอรักที่ไม่สมหวัง ก็อยู่ขึ้นคานกันต่อไปดีกว่า มาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรักกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

  Lastest News