สู้สู้นะตะเอง (Give Encouragement)

กำลังอะไรก็ไม่ดีเท่ากำลังใจ…เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นได้ไม่รู้จบสิ้นจริงๆ

  Lastest News