น้ำตาจะไหลขอแชร์นะ (Asking for a seat)

เคยมั้ยเวลาไปตามศูนย์อาหารกับกลุ่มเพื่อนแล้วเก้าอี้ไม่พอจนต้องนั่งบนโต๊ะแทน? หวังว่าคงจะไม่มีใครตอบว่าเคยนะ เพราะในตอนนี้เราจะสอนวิธีการไปขอยืมเก้าจากโต๊ะข้างๆมานั่งต่างหาก

  Lastest News