เอ้ะ! นั่นคิ้วหรือปลิง (Brow tattooing)

เคยคิดว่ามิติในการดูหนังมีเยอะแล้วนะ ทั้งสามมิติ สี่มิติ แต่ไม่เลย เพราะการสักคิ้วนี่ล้ำกว่ามีมากไปถึงหกมิติแล้ว นี่ใจคำจะให้คิ้วเข้มกันไปถึงไหนนะ

  Lastest News