เฌอแตม (French words)

ในหลายๆครั้งภาษาอังกฤษก็ยืมคำภาษาฝรั่งเศสมาใช้งานแบบทับศัพท์ไปเลย อยากรู้มั้ยมีคำว่าอะไรบ้าง?

  Lastest News