เรามันคนละชั้น Preposition (in, on, at, of, off, etc )

Preposition ที่นำมาสอนในวันนี้ความหมายแอบใกล้เคียงกันอยู่นะ แต่ถ้าอยากใช้ให้ถูก บอกเลย รีบกดดูเถิด

  Lastest News