กลับมาได้ไหม ทุกคนคิดถึง อวยพรคนป่วย (What to say to a patient)

คนป่วยนอกจากจะต้องการหมอแล้ว บางทีกำลังใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

  Lastest News