แต่งองค์ทรงเครื่อง (Parts of a shirt)

เสื้อหนึ่งตัวมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ...? รับรองได้คำศัพท์แปลกๆใหม่ๆเพียบ

  Lastest News