พอดีเป็นคนเยอะ (Adverbs of quantity)

คำว่าเยอะเนี่ยสำหรับนามนับได้หรือนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษเขามีวิธีเรียกหรือใช้งานที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะ อยากรู้ทำยังไงให้ไม่สับสนต้องกดดู

  Lastest News