ออกเสียงชะชะชะเชอะ(Ch&Sh)

เสียง CH และ SH คล้ายกันม๊ากมากเคยเจอปัญหาออกเสียงผิด..ชีวิตเปลี่ยนกับคำที่สะกดด้วย CH และ SH ไหม? ลองมาดูเทคนิคออกเสียงให้เป๊ะเวอร์เหมือนฝรั่งกันหน่อย

  Lastest News