8 ความต่างของเพื่อนแท้ VS เพื่อนเทียม

 

 

เชื่อว่าทุกคนจะต้องมี "เพื่อน" อาจมีมากหรือน้อยไม่เท่ากัน แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีคนที่สามารถเรียกว่าเพื่อนได้สัก 1 คนในชีวิต แต่ปริมาณของเพื่อนอาจไม่สำคัญเท่าคุณภาพ 

 

แต่จะทราบได้อย่างไรว่า... เพื่อนคนไหนคือ Real Friend (เพื่อนแท้) และคนไหนเป็น Toxic Friend (เพื่อนมีพิษ หรือเพื่อนกิน, เพื่อนเทียม) ลองเช็คจาก 8 ข้อต่อไปนี้เลย

 

#1

เพื่อนแท้: พวกเขาจะกระตือรือร้นร่วมยินดีไปกับความสำเร็จของคุณ

เพื่อนเทียม: พวกเขาจะอิจฉาความสำเร็จของคุณ

 

#2

เพื่อนแท้: พวกเขาจะให้ความสำคัญกับเวลาส่วนตัวของคุณ

เพื่อนเทียม: พวกเขาจะรุกล้ำเวลาส่วนตัวของคุณเสมอ

 

#3

เพื่อนแท้:  พวกเขาจะโทรศัพท์หาคุณเพียงเพราะเขาคิดถึงคุณ

เพื่อนเทียม: พวกเขาจะมาพบคุณเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือ

 

#4

เพื่อนแท้: พวกเขารู้ว่าทุกคนมีเพื่อนที่นิสัยแตกต่างกัน และจะไม่ตัดสินใครก่อน

เพื่อนเทียม: พวกเขาจะไม่ชอบเพื่อนคนอื่นๆของคุณ

 

#5

เพื่อนแท้: พวกเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น

เพื่อนเทียม: พวกเขาจะพยายามควบคุมและเปลี่ยนแปลงตัวคุณ

 

#6

เพื่อนแท้: พวกเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจกัน

เพ่ือนเทียม: พวกเขาจะทำร้ายจิตใจกัน

 

#7

เพื่อนแท้: พวกเขาจะมีความสุขเวลาที่ได้พูดคุยกัน

เพื่อนเทียม: พวกเขาจะยืนยันว่าความคิดของตัวเองถูกเสมอ


#8

เพ่ือนแท้: พวกเขาจะเคารพตัวของคุณและเคารพตัวของเขาเอง

เพื่อนเทียม: พวกเขาจะสูญเสียการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้่ง่าย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

www.boredpanda.comLastest News