'ออม' เพื่อ 'ให้' ตามรอยพ่อ

 

คนเรามีความพร้อมในการบริจาคที่แตกต่างกัน สำหรับคนที่อยากบริจาคแต่มีเงินไม่มาก นี่อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้ ขอเพียงมี ‘กระปุกออมสิน’ ที่ออมไว้จน ‘เต็ม’ แค่นั้นพอ

 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา มา ‘ออมเงิน’ จน ‘กระปุกเต็ม’ แล้วนำมาร่วมบริจาค และแลกรับกระปุกออมสินคอลเลกชั่นพิเศษ ที่เป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบ คือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสาร

 

 

นอกจากเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แล้ว อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น ผู้ให้คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอนนี้ คือ

 

 

1. ถ่ายรูปคู่กับกระปุกของคุณ

เพื่อแลกรับกระปุก #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

 

2. โอนเงิน ผ่าน ธ. ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ ระบุกองทุน D003783 ‘ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ’

เลขที่บัญชี 016-300049-4

 

3. ลงทะเบียน

ลงทะเบียนรับกระปุกผ่านเว็บไซต์ www.savingforgiving.com

จากนั้นนั่งรอรับกระปุกซึ่งจะส่งทางไปรษณีย์ได้เลย แต่เฉพาะภายในประเทศนะ

  

พิเศษ

แลกรับกระปุกที่ระลึกทั้ง 3 แบบก่อนใคร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เพียงแค่ถือกระปุกที่ออมเงินจนเต็มมาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

1 กระปุกจากคุณ สามารถแลกกระปุกคอลเลคชั่นพิเศษได้ 1 กระปุก

และมีสิทธิ์แลกได้ไม่เกินคนละ 3 กระปุก

 

* ของมีจำนวนจำกัด

 

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www3.siphhospital.com

 Lastest News