สุดเจ๋ง!! 7 คนเก่ง Top Admission ประจำปี 2560

 


ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว… สำหรับการประกาศผลแอดมิชชั่น ประจำปี 2560 โดยในปีนี้มีน้องๆถึง 7 คนที่ทำคะแนนได้สูงสุดของประเทศและยื่นคะแนนเข้าไปเป็นลำดับสูงสุดของคณะอีกด้วย

 

จะมีใครบ้าง…ไปดูกันเลย!

 

1. นายครองพิภพ วิรัตินันท์  

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 89.03 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2. นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 88.07

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

3. นายจิรายุส ทองประสม  

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 87.86

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

4. นายธีรภัทร อรุณรัตน์  

มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา

คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 86.75

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

5. นางสาวณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 86.51

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

6. นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 84.38 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

7. นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 82.03

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือก Admission ประจำปี 2560 ทุกคนด้วยนะจ๊ะLastest News