'เกลือแร่' ... เสียเหงื่อ หรือ ท้องเสีย

 

ท้องเสียก็ต้องทาน ‘เกลือแร่’ ร้อนหรือเล่นกีฬาแล้วเสียเหงื่อมากก็ต้องทาน ‘เกลือแร่’ เหมือนกัน ... ถึงจะได้ชื่อว่าเกลือแร่ แต่เกลือแร่สำหรับคนท้องเสียกับคนเสียเหงื่อ มันแตกต่างกันนะ

 

โดยทั่วไปเกลือแร่ในท้องตลาดมีอยู่ 2 ประเภท คือ เกลือแร่สำหรับคนที่ท้องเสีย (Oral Rehydration Salt : ORS) กับเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย (Oral Rehydration Therapy : ORT) ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองเกลือแร่นี้ก็คือ

 

ORS สำหรับคนท้องเสีย

การเสียน้ำจากอาการท้องเสีย เป็นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ในทันที เพราะฉะนั้นร่างกายของเราจึงต้องการน้ำและเกลือแร่มาทดแทน

 

ORT – สำหรับคนเสียเหงื่อ

การเสียน้ำหรือเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย เป็นภาวะที่ร่างกายจะเสียน้ำและน้ำตาลเป็นหลัก โดยจะเสียเกลือแร่ในปริมาณที่น้อยมาก

 

จากความแตกต่างนี้ จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสีย ปริมาณเกลือแร่หรือปริมาณโซเดียมจะสูงกว่า ส่วนเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายจะมีปริมาณน้ำตาลจะสูงกว่า หากเกิดอาการท้องเสีย แต่ไปจิบน้ำเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายจะยิ่งเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดอาการท้องเสียได้มากขึ้น เนื่องจากเครื่องดื่มชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่บางชนิดที่สูงกว่า ทำให้ร่างกายดึงน้ำเข้ามาในทางเดินอาหาร ส่งผลให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นกระตุ้นการถ่ายเหลวมากขึ้น

 

นายศิรพัชร ตระกูลพัฒนกร หรือ โค้ชเบส นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง สสส. กล่าวว่า การจะดื่มเกลือแร่สำหรับออกกำลังกายต้องดูประกอบด้วยว่าตนเองกำลังกายหนักขนาดไหน ปริมาณเหงื่อที่สูญเสียไปมากเท่าใด รวมถึงอุณหภูมิ และจำนวนเวลาที่ออกกำลังกาย ถ้าเสียเหงื่อมากถึงจะควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ แต่ก็ต้องดูปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเกลือแร่แต่ละยี่ห้อด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตออกมาเพื่อความอร่อยทำให้มีรสหวาน ถ้าเราออกกำลังกายไม่ถึง หมายความว่าร่างกายยังไม่ได้เสียน้ำและน้ำตาลออกมาจนเกินไป แล้วไปกินเกลือแร่ ยิ่งจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลมากขึ้น จนส่งผลให้เกิดความอ้วน

 

ทั้งนี้โค้ชเบสได้แนะนำว่า หลังออกกำลังกาย หากไม่ยากอ้วนควรเลือกดื่มน้ำเปล่าจะดีที่สุด เพราะการดื่มน้ำเปล่าก็สามารถทดแทนได้เช่นกัน

 

 

* ข้อมูลจาก thaihealth.com / ภาพจาก runawaysport.co.zaLastest News