ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงพอใช้หลังเกษียณ

 

หนึ่งคำถามยอดฮิตของเหล่าคนเมืองคือ "จะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ในวัยเกษียณ"

ซึ่งคำตอบของแต่ละคนคงขึ้นอยู่กับปัจจัยและตัวแปรที่ต่างกันไป 

แต่เมื่อเร็วๆนี้ ทางสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทำตัวเลขกลางสำหรับใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการจะออมเพื่อวัยเกษียณขึ้นมา โดยมีหลักคิดที่เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน

หากเราจะเกษียณในวัย 60 และคาดว่าเราจะมีอายุอยู่ต่อไปอีก 20 ปีจนถึงอายุ 80 และต้องการมีค่าใช้จ่ายไว้ใช้ 16,000 บาทต่อเดือน เราจะต้องมีเงินเก็บประมาณ 4 ล้าน 3 แสนบาท

โดยตัวเลขนี้ได้มีการคำนวณอัตราเงินเฟ้อ 3% ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ตัวเลข 16,000 บาทต่อเดือนจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีมีหนี้สินหรือค่ารักษาพยาบาลกรณีพิเศษแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันก็ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ผู้ออมจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผลอีกเช่นกัน


เห็นตัวเลขแล้ว ก็ต้องเริ่มสร้างนิสัยการออมกันตั้งแต่วันนี้เลย

เครดิตภาพ: ShutterstockLastest News