'Na-Nose' เครื่องวิเคราะห์ลมหายใจ ตรวจหาโรคร้าย

 

 

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีโดยแท้จริง เพราะไม่ใช่เพียงแต่การติดต่อสื่อสารที่เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกสบาย แต่ทางด้านการแพทย์ก็เช่นกัน

 

ในอนาคตอันใกล้นี้ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจะสะดวกขึ้น ด้วยเจ้าเทคโนโลยี ‘Na-Nose’ เครื่องวิเคราะห์โรคจากลมหายใจ เพียงแค่เป่าลมหายใจเข้าไปในเครื่อง ก็สามารถวิเคราะห์ตรวจหาได้ถึง 17 โรค อาทิ มะเร็ง, พาร์กินสัน เป็นต้น โดยมีความแม่นยำถึง 86% (จากคนไข้กลุ่มตัวอย่าง 1404 คน)

 

‘Na-Nose’ ถูกคิดค้นโดย Hossan Haick และทีมนักวิจัยแห่ง Technion-Israel Institute of Technology โดยทางนักวิจัยคาดหวังว่า ในอนาคตจะสามารถนำเทคโนโลยี ‘Na-Nose’ นี้ เข้ามาใส่เข้าในสมาร์ทโฟนได้ด้วย

 Lastest News