Fort Santiago

สำหรับใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นต้องไม่พลาด ”ป้อมซานติเอโก” ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ไว้ใช้ป้องกันข้าศึกจริงๆในอดีต ส่วนตอนนี้นั้นก็ถูกบำรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 Lastest News