Feelings and Emotions

อารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากจริงๆเกี่ยวกับมนุษย์เรา เช่นเดียวกับนิสัยของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ลองมาดูสิว่าใครเคยมีอารมร์หรือความรู้สึกเหล่านี้บ้าง แต่แน่นอนความรู้สึกแรกมักจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือนเป็นประจำอยู่แล้ว

 Lastest News