Unwanted gifts

ใครเคยแกะกล่องของขวัญปีใหม่แล้วได้คุ๊กกี้กล่องแดงเจ้าดังคงจะเข้าใจอารมณ์ของภาพนี้เลยเพราะน้ำตาลในเลือกคงสูงขึ้นแทบจะทุกๆปลายปีอยู่แล้ว ทีนี้มาดูกันว่านอกจากคุ๊กกี้เจ้าเก่ายังมีของขวัญอะไรที่ได้มาแล้วแทบจะอยากเบือนหน้าหนีกันบ้าง

 Lastest News