Here it is : Merry Christmas

โฮ โฮ่ โฮ่ เสียงของซานต้าผู้ใจดีดังมาแต่ไกลเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขี่กวางโฉบมาถึงประเทศไทยบ้างมั้ยน๊อ ลุงแกแต่งตัวหนาขนาดนั้นมาเจออากาศบ้านเรามีหวังเป็นลมแหงๆเลย ว่าแต่...ในกระเป๋าลุงมีของเล่นอะไรบ้างนะ

 Lastest News