ANIMALS

เจ้าสัตว์โลกน่ารักพวกนี้ คือตัวอะไรกันบ้างเนี้ย ทำไมมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียกยากขนาดนี้ ออกเสียงกันถูกหรือยัง? ถ้ายัง… กดฟังเลย

 Lastest News