อะไรนะ! นี่เราอ่านผิดมาโดยตลอดเลยเหรอเนี่ย (Mispronounced words borrowed )

มาอยู่กันที่คำศัพท์ต่างๆที่คนไทยมักจะอ่านออกเสียงผิดกันอีกครั้ง แน่นอนว่าจะออกมากี่ตอนต่อกี่ตอนก็ยากที่จะครอบคลุมจนครบทุกคน เอาเป็นว่ารอบนี้เหมือนเดิม...เอาไป 4 คำก่อน

  Lastest News