เลือกรองเท้าให้เข้ากับสถานการณ์ (Types of shoes)

รองเท้านอกจากจะเป็นสิ่งที่คอยปกป้องหรือหุ้มเท้าของเราจากสิ่งต่างๆแล้วมันยังเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วย ดังนั้นพวกเราควรจะต้องเลือกให้ดีว่ากิจกรรมที่เราเลือกจะทำมันจะต้องทำไปควบคู่กับเครื่องมือชนิดไหน

  Lastest News