ฮัลโหลบริกร (Conversation with the waiter)

อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นแต่นั่งเฉยๆก็คงจะไม่ได้สมดังหวัง เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องพูดเลย บริกรก็รอบริการอยู่แล้ว

  Lastest News