HELLO

ENGLISH!

สำนวนที่มีคำว่าสัตว์(Animal related idioms)

สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่าสัตว์มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ...

MORE

PICTURES

TELL ALL

ข้าวคลุกกะปิ

ข้าวคลุกกะปิ ...

MORE

Variety

 

5 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

...

MORE


AEC

 

Zapin

ไปมาเลเซีย ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนก็ต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเขาก่อน ไปทำความรู้จักกับประเพณีหรือการละเล่นของชาติเขาให้ดี จะได้นำมาเล่าต่อได้ไม่รู้จบ ...

MORE

Admission

Prep

Passage Reading

Directions : Choose the best answer. ...

MORE

EASY

ENGLISH

ตำแหน่งผู้เล่นฟุตบอล

ตำแหน่งผู้เล่นฟุตบอล ...

MORE


Activity & Variety

5 อาชีพในฝันของเด็กไทย

...

MORE5 มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในอเมริกา

...

MORE

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2017/18

...

MORE

คุณจดจำคำศัพท์มากแค่ไหน!! เราขอท้าประลอง...

...

MORE